Zoek
Sluit dit zoekvak.

DE-on op inspiratiereis naar duurzaam Goeree Overvlakkee

Op 9 en 10 januari 2020 hebben Willem Enklaar en Hage de Vries, samen met zo’n 30 andere partners van de Flevolandse Energie Agenda (FEA) deelgenomen aan de jaarlijkse inspiratiereis. Dit jaar ging de reis naar ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee, wat dé proeftuin is voor de energietransitie. Op het eiland wordt volop geëxperimenteerd op het gebied van duurzame energie. Een grote inspiratie!

Goeree-Overflakkee wil zo snel mogelijk energieneutraal zijn en wil zoals zij dat zelf zeggen: ‘niet wachten op de rest van Nederland’. Daarom regelt het zijn eigen energietransitie. Het streven is om dit jaar energieneutraal te zijn en dus net zoveel energie duurzaam op te wekken als dat er wordt verbruikt.

Willem Enklaar, directeur DE-on: “Dat vraagt om innovatieve oplossingen. We bezochten een aantal initiatieven, waaronder Stad aan ’t Haringvliet waar men op allerlei manieren experimenteert met waterstoftoepassingen. Omdat het dorp omringt is met wind- en zonne-energie, is het zeer geschikt voor de productie en toepassing van groene waterstof, waardoor aardgas overbodig wordt. Uiteindelijk kunnen de 600 huizen in Stad aan ’t Haringvliet hiermee worden verwarmd.”

Eigen energiecoöperatie

Daarnaast heeft Goeree-Overflakkee een eigen energiecoöperatie: Deltawind. Willem: “Ook bezochten we coöperatie Deltawind die 30 jaar geleden begon met één windmolen en inmiddels het grootste deel van de duurzame opwek op het eiland verzorgd. Een inspirerend voorbeeld van ontwikkeling van onderop en een goede samenwerking met partners en lokale bevolking én daarmee het bevorderen van efficiënt energiegebruik.”

Opwekking van windenergie met vliegers en groen gas met zeewier

Tijdens de inspiratiereis kregen de deelnemers een presentatie van Kitepower, een toonaangevende startup in windenergie. Het bedrijf heeft een technologie ontwikkeld voor de opwekking van windenergie met vliegers, als alternatief voor bestaande windturbines. Door het opstijgen en dalen van de 80m2 vlieger van Kitepower, wordt energie opgewekt wat voldoende is om zo’n 150 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Willem: “Ook spraken we met Marc Soetman die met een pilotproject bezig is waarbij hij zeewier gaat telen in de Haringvlietdelta. Zeewier blijkt een enorme potentie te hebben voor de energietransitie, omdat het als basis voor groen gas gebruikt kan worden”. Daarnaast kent zeewier nog vele andere nuttige toepassingen, denk aan verwerking in medicijn en uiteraard als voedsel.”

De Flevolandse Energie Agenda

In 2050 moet heel Nederland -en dus ook de provincie Flevoland- CO?-neutraal zijn. Deze landelijke ambitie kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende maatschappelijk draagvlak is en intensief samengewerkt wordt aan de energietransitie. Om dit draagvlak te creëren, is de Flevolandse Energieagenda (FEA) in het leven geroepen. DE-on is -samen met een mix van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven- partner van de FEA.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.