Zoek
Sluit dit zoekvak.

EEF financiert haalbaarheidsonderzoek waterstoffabriek

Groene waterstof uit Lelystad. Toekomstmuziek of wordt het werkelijkheid? EEF stelt een ontwikkellening van 50.000 euro beschikbaar aan Circul8.energy om dit een waterstof fabriek te ontwikkelen. ‘Wij zijn in het leven geroepen door de provincie Flevoland om dit soort mooie initiatieven te stimuleren’, legt adviseur duurzame energie Pim Panken uit.

Groene waterstof kan een mooie oplossing bieden voor verduurzaming van industrie en zwaar transport. Circul8.energy wil daarom een waterstoffabriek bouwen om de benodigde geproduceerde groene energie in Flevoland om te zetten in groene waterstof. Circul8.energy gebruikt hiervoor stroom uit het Smart Grid Flevoland. Groene waterstof ontstaat door elektrolyse: water wordt door groene elektriciteit (geproduceerd door zon en wind) gesplitst in waterstof en zuurstof. Hier komen dus geen broeikasgassen bij vrij! En door piekstroom in te zetten, ontlasten we het elektriciteitsnet.

 Risicovolle kosten financieren

Het haalbaarheidsonderzoek is in volle gang, een rekenmodel voor het krijgen van de financiering is in de maak en Circul8.energy werkt aan voorbereiding van vergunning aanvragen voor benodigde locaties en aansluiting op het net. ‘Er zijn zoveel kosten in het voortraject en dit brengt ook risico’s mee voor ondernemer. Wij stellen dit geld beschikbaar als lening en als het project er uiteindelijk toch niet komt, dan hoeft de ondernemer niets te betalen. Dat verlaagt het risico van de ondernemer’, vertelt Pim Panken.

Waterstofbackbone Flevoland

Flevoland wil in 2030 volledig energieneutraal zijn en in 2050 CO2-neutraal. Het beperken van CO2-uitstoot, stikstof en fijnstof zijn enkele doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Flevoland is koploper met duurzaam opgewekte energie. De provincie ziet waterstof als belangrijk onderdeel van de transitie, en hecht daarom grote waarde aan een aansluiting op het beoogde hoofdtransportnetwerk van Nederland: de waterstofbackbone.

Dit waterstofnetwerk verbindt in de toekomst zeehavens, grote industriële clusters en opslaglocaties voor waterstof met het buitenland. Flevoland wil ook aansluiten op dit mooie, blauwgroene initiatief! Ook tekenden meer dan 20 partijen, waaronder Circul8.energy, op 13 september 2022 een intentieverklaring om samen te werken bij de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Flevoland.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.