Zoek
Sluit dit zoekvak.

EEF ondersteunt samenwerkingsproject H2 Noordoostpolder met verduurzamingsvoucher

De Nederlandse overheid heeft duidelijke energiedoelstellingen: In 2030 moet 27% van de totale energie uit duurzame bronnen komen. In 2050 moet dit percentage zelfs dicht bij de 100% liggen. Hiervoor wordt vooral ingezet op wind- en zonne-energie. Specifiek in de agrarische sector wil de overheid inzetten op circulaire landbouw. Om hierop in te spelen wil samenwerkingsproject H2 Noordoostpolder de mogelijkheden onderzoeken voor lokale productie, gebruik, opslag én distributie van groene waterstof in de agrarische sector. Om dit projectplan tot uitvoer te brengen vragen zij bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie aan. De kosten gemoeid bij dergelijke initiatieven zijn nog niet dicht te rekenen, de techniek en schaalgrootte is nog volop in ontwikkeling. EEF draagt hieraan bij door een deel van de kosten voor het opstellen van het projectplan te financieren met een verduurzamingsvoucher.

Toekomstverwachting

De verwachting voor de agrarische sector is dat in 2040 duurzame energie in het landelijk gebied vooral wordt geproduceerd en bewaard om netstabiliteit te realiseren. In Flevoland is nu al op meerdere plekken sprake van netcongestie. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar erger wordt. In de toekomst moet, met name de agrarische sector, gaan kijken naar lokale (opslag)oplossingen zoals accu’s en groene waterstof. Om hierop in te spelen, bundelen de drie initiatiefnemers BioRomeo, Mts. Verhage en BOL van Staveren hun krachten. “Iedereen weet dat er wat moet veranderen, maar alleen is dat niet te doen,” vertelt Marien Verhage. “We liepen alle drie al langer met het idee om iets te gaan doen met circulaire landbouw in combinatie met het veranderende energielandschap. De behoefte om er niet over te blijven praten maar vooral te gaan ‘doen’ en die kennis te delen in de sectoren. Wij maken deel uit van verschillende netwerken in de polder en vanuit het Netwerk Energie Neutraal kwam het samen. Er ontstond het idee om de mogelijkheden van groene waterstof te concretiseren en financieel door te rekenen.” Gezamenlijk, onder de naam H2 Noordoostpolder, willen zij een onderzoek middels een concreet projectplan uitvoeren naar groene waterstof en de resultaten daarvan regionaal én nationaal delen; met als doel de kansen én mogelijkheden van groene waterstof te presenteren inclusief kennisoverdracht als aanjager van deze energiedrager. Het doel is om deze waterstof lokaal te produceren met groene stroom die verloren gaat op het agrarische bedrijf en deze ook daar weer inzetten. Op deze manier blijft het energieverbruik van de grondgebonden landbouw in het landelijk gebied dat wordt geproduceerd door de landbouw zelf en ben je ook minder afhankelijk van toeleveranciers.

Projectplan en financiële ondersteuning

Om het projectplan te kunnen uitvoeren de komende jaren heeft H2 Noordoostpolder de subsidie ‘Samenwerken aan Groen-Economisch herstel’ aangevraagd bij de RVO. Deze subsidie is bedoeld om het samenwerken op het gebied van duurzamer en economisch sterker maken van de landbouw te stimuleren. Voor deze subsidie komen alleen pilotprojecten in aanmerking waarbij een duurzaam verdienmodel voor de agrarische sector wordt gerealiseerd. Om het project te ondersteunen verstrekt EEF een verduurzamingsvoucher waarmee H2 Noordoostpolder het projectplan verder kan voorbereiden.

Met de verduurzamingsvoucher van EEF dekken de initiatiefnemers van H2 Noordoostpolder ten deel risicoloos de kosten van het voorbereiden van het projectplan. “Het geeft ons een stukje financiële zekerheid bij de totstandkoming van dit projectplan in een markt die nog volop in ontwikkeling is. Het is pionieren op de bodem van de voormalige Zuiderzee, dat is ons niet vreemd”, vertelt Krispijn van den Dries van BioRomeo. Ook is BOL van Staveren één van de drie initiatiefnemers. Zij leveren van oudsher fossiele, biologische en synthetische brandstoffen en ze investeren volop in duurzame alternatieven. In de agrarische sector zien zij een groei in waterstof en elektrificatie toepassingen. Denk aan elektrische en waterstof heftrucks en tractoren. Voorlopig zijn deze waterstof oplossingen in aanschafwaarde nog duurder dan de traditionele voertuigen op diesel. Maar we kunnen er niet meer omheen, de inzet van alternatieve energie groeit hard! Ook liggen gebruikskosten nu veelal op een lager niveau.

Verduurzaam mee

Wilt u ook gebruik maken van de EEF verduurzamingsvoucher om bijvoorbeeld een projectplan verder te concretiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons via 085 4000 300 of mail naar info@eef-flevoland.nl. We helpen u graag!

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.