Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Flevoland gaat voor duurzame energie

Vanaf 1 januari 2020 gebruiken 8 provincies, waaronder Flevoland, uitsluitend duurzame energie. Als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk. De provincies zijn dan zelf verantwoordelijk voor de inkoop. Op donderdag 31 oktober 2019 hebben 8 provincies in Haarlem de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten getekend. Een belangrijke stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord.
Bijdrage

Ondanks een tekort aan duurzame energie is op de energiemarkt brede interesse getoond in de aanbestedingen door 8 provincies. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2020 7 provincies zijn voorzien van groen gas en 8 provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee leveren wij door onze wijze van inkoop een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0% inzet van fossiele brandstoffen. De duurzame energie wordt gebruikt voor provinciale gebouwen en provinciale infrastructuur zoals openbare verlichting, bruggen, tunnels en gemalen.

Trots

Gedeputeerde Jop Fackeldey tekende namens Flevoland. “Flevoland gaat voluit voor een schone en betaalbare energieke toekomst voor iedereen. Met zijn allen moeten wij er voor zorgen dat de aarde niet verder opwarmt en dat onze kinderen een leefbare en duurzame toekomst hebben. Daarom ben ik er trots op dat wij als provincie zelf een bijdrage leveren aan de energietransitie door deze collectieve inkoop van groen gas en duurzame elektriciteit, samen met 7 van de andere provincies.”

Ambities

Met de huidige contracten zetten de 8 provincies een eerste stap, maar de ambities zijn groter. Deze kortlopende contracten (5 jaar) zijn het begin. Toekomstige contracten kunnen nog duurzamer en slimmer, dus dat is de volgende stap. Daarnaast borgen de provincies de opgedane kennis en delen die graag met elkaar en andere overheidsorganisaties. Nu en in de toekomst.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.