Zoek
Sluit dit zoekvak.

Flevoland levert stevige bijdrage aan energieopgave

Flevoland gaat 13,5 procent van de duurzame energie opwekken die in 2030 nodig is om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland).  De startnotitie is al in Provinciale Staten, gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap behandeld. In de startnotitie RES Flevoland wordt uitgewerkt hoe de regio gaat bijdragen om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen. Zoals dat nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) is afgesproken.

Flevoland is één van de 30 RES-regio’s die moeten laten zien welke bijdrage zij gaan leveren aan het verduurzamen van elektriciteit en de gebouwde omgeving. De Startnotitie RES Flevoland beschrijft hoe provincie, gemeenten en waterschap gaan samenwerken met maatschappelijke partijen om te komen tot een langjarige energiestrategie.

Van iedere regio wordt verwacht dat het komende zomer laat zien welke plannen het heeft in een ‘Concept- RES’. Flevoland zal hierin laten zien welke duurzame opwek er al is en welke plannen er in de regio al zijn gemaakt. De startnotitie laat zien dat Flevoland daarmee al een stevige bijdrage levert aan de nationale energieopgave in 2030.

Mogelijkheden in kaart

Hoewel startnotitie het huidige beleid als uitgangspunt heeft, snappen de verantwoordelijke gedeputeerde, wethouders en heemraad dat tot 2050 nog meer nodig is om tot een geslaagde energietransitie te komen. Daarom zal in de Concept-RES zo goed mogelijk in beeld gebracht worden wat er nog meer kan. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld waterstof en aquathermie (warmte uit water).

Iedereen betrekken

Welke duurzame energiebronnen in de toekomst ontwikkeld gaan worden, is lastig te bepalen. In de Startnotitie benadrukt dat draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen onmisbaar is. De RES-partners gaan bekijken hoe iedereen in Flevoland zo goed mogelijk betrokken kan worden. Maatschappelijke partijen zijn al goed betrokken bij de RES door het netwerk Flevolandse Energie Agenda (FEA).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_single_image image=”5089″ link=”|||”][us_separator type=”invisible” size=”small”][vc_column_text]

Ontwikkelen, realiseren en financieren

Het doel van DE-on is het versnellen van de energietransitie in Flevoland. Hiervoor heeft de provincie ons 7,5 miljoen euro geleend. Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk of commercieel belang helpen wij ondernemers en instellingen in Flevoland om duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten te ontwikkelen, te realiseren en te financieren.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.