Zoek
Sluit dit zoekvak.

In gesprek met… Hage de Vries, directeur DE-on Flevoland

DE-on is de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. Sinds de oprichting in 2014 wil de stichting de energietransitie in Flevoland versnellen en helpt het initiatiefnemers in Flevoland bij de realisatie van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.

We gaan in gesprek met Hage de Vries, directeur van de stichting over de oprichting van DE-on Flevoland, de inmiddels gerealiseerde projecten én zijn visie op de energietransitie en klimaatambities van de provincie de komende jaren.

DE-on is sinds 2014 actief in de Provincie Flevoland. Vanuit welke gedachte is de stichting ontstaan?

Toen de Provincie Flevoland in 2009 de aandelen van energiebedrijven Essent en NUON verkocht, besloot het dat de opbrengsten hiervan naar de verduurzaming van de provincie moesten gaan. Met de beschikbare 6,5 miljoen euro wilden zij duurzaamheidsprojecten stimuleren en hiermee de versnelling van de energietransitie in de provincie in gang zetten.

In 2014 is daarom DE-on – de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland – opgericht en is Hage de Vries als directeur toegetreden tot de stichting.

Hage: “Je kunt DE-on zien als een ontwikkelmaatschappij met een zakje geld. Ons doel is om – met de 6,5 miljoen euro die wij beschikbaar hebben – duurzame projecten van de grond te krijgen en ervoor te zorgen dat ze ook écht gerealiseerd worden. Het krijgen van een banklening is voor grote, goede projecten zelden een probleem. Maar soms is de omvang van een project te klein om geld uit de kapitaalmarkt los te krijgen. Voor dit soort kleinere kansrijke projecten, waar nèt een stapje extra nodig is, is het geld van DE-on beschikbaar. Ook projecten en ondernemers die barrières tegenkomen die het realiseren van hun projecten in de weg staan helpen wij vooruit, soms met financiering, soms met goede raad, soms met ons netwerk.

Wat is volgens jou het onderscheidend vermogen van DE-on?

“Als stichting werken wij volledig onafhankelijk. Zonder winstoogmerk of commercieel belang ondersteunen wij initiatiefnemers van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten bij de ontwikkeling, realisatie en financiering. Het grote voordeel van DE-on is dat het ons niet uit maakt hoe een duurzaam project gerealiseerd wordt en of wij als stichting daar een actieve rol in hebben of niet. We hebben maar één doel en dat is dat het project gerealiseerd wordt! Wij hebben dus ook geen commercieel belang: we hoeven de ondernemers niets te verkopen. Deze onafhankelijkheid maakt dat veel ondernemers ons benaderen voor hulp bij het realiseren van hun projecten. Onze aanpak is nu al goed voor een jaarlijkse CObesparing van meer dan 15.000 ton.

“Onze aanpak is nu al goed voor een jaarlijkse CObesparing van meer dan 15.000 ton.”

Inmiddels zijn jullie bijna 4 jaar bezig: wat zijn voor jou de hoogtepunten?

DE-on kan in de rollen van aanjager, regisseur, projectontwikkelaar en financiële participant écht een versnelling teweeg brengen in de energietransitie. De afgelopen jaren heeft de stichting al veel mooie projecten mogen helpen en nog belangrijker: realiseren! Een mooi voorbeeld is Groen Gas Almere. Deze vergistingsinstallatie haalt gas uit organisch restafval en -materiaal, zoals bermgras, mest en bieten.

Hage de Vries: “Dit was niet alleen ons eerste project, maar ook een project wat zonder DE-on niet gerealiseerd zou zijn. Hier zie je dat focus en de juiste manier van handelen, bijdraagt aan de versnelling en realisatie van dit soort veelomvattende projecten.

Met DE-on houden we ons voornamelijk bezig met biomassa en zonne-energie, de technologieën die wel bewezen zijn, maar vaak nog wat hulp kunnen gebruiken. Met ‘Zon op Bedrijfsdaken’ bijvoorbeeld, kunnen ondernemers zonne-energie opwekken, besparen op hun energierekening én profiteren van een duurzaam bedrijfspand met zonnepanelen, zonder zelf te moeten investeren of kosten te maken. Wij helpen ondernemers niet alleen met de financiering, maar ook met de uiteindelijke realisatie van de zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Zon-ondernemend Zeewolde en Zon voor NOP zijn hiervan mooie voorbeelden.” [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”En tóch zijn de financieringen van DE-on niet altijd nodig om projecten van de grond te krijgen. Vertel.” tab_id=”1522853138220-08737fea-182e”][vc_column_text]“Klopt! Zo heeft een ondernemer uit Swifterbant ons ingeschakeld voor het aanvragen van SDE+ subsidie en het meedenken in zijn business case. De zonnepanelen liggen nu op zijn dak, waar niet DE-on maar de Rabobank in heeft geïnvesteerd. Ook dit soort projecten maken mij trots, want zonder onze hulp hadden die zonnepanelen daar niet gelegen. Wij willen verbinden, versnellen, versterken en dat kan ook zonder focus op financiering. Het leukste aan alles waar we met DE-on mee bezig zijn, zijn de ondernemers die we helpen, dat geeft energie!”

“Wij willen verbinden, versnellen, versterken en dat kan ook zonder focus op financiering.”

Wat is volgens jou een passend project?

DE-on ondersteunt Flevolandse bedrijven die willen overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energie. Dit kunnen allerlei soorten projecten zijn.

Hage: “Wij richten ons specifiek op de projecten die niet gemakkelijk te realiseren zijn. Projecten waarbij er in de wet- en regelgeving, de vergunningprocedure of de financiering nog een aantal knelpunten weggenomen moeten worden. Zo zien we bijvoorbeeld vaak dat ondernemers die een SDE+ beschikking hebben gekregen, aanlopen tegen de verdere financiering van het project en daarom niet tot realisatie over gaan.

Om een SDE+ beschikking te behouden, moet er binnen een jaar na het verkrijgen van de subsidie een opdracht tot bouw van het project zijn verstrekt en in de twee jaar daarna moet de bouw gerealiseerd zijn. Wij willen deze ondernemers helpen om wél over te gaan tot realisatie. Daarom doe ik graag een oproep aan alle ondernemers in de Provincie Flevoland van wie de SDE+ beschikking binnenkort vervalt. Zij kunnen zich melden bij DE-on. Wij helpen graag, al is het alleen al om ervoor te zorgen zij met de juiste partijen in contact komen.”

“Ik doe een oproep aan alle ondernemers in de Provincie Flevoland van wie de SDE+ beschikking binnenkort vervalt. Zij kunnen zich melden bij DE-on. Wij helpen graag, al is het alleen al om ervoor te zorgen zij met de juiste partijen in contact komen.”

Op welke projecten focussen jullie in 2018?

“Dit jaar ligt de focus met name op het realiseren van een aantal zonne-energieprojecten van ‘Zon op Bedrijfsdaken’. Na de vele voorbereidingen, gaan voor de zomervakantie de eerste zonnepanelen de daken op. Ook is de bouw van het eerste houtwarmtestation van BeGreen in Lelystad in volle gang. Daarnaast willen we onderzoeken of we meer concrete biomassa- en zonprojecten van de grond kunnen krijgen die een financiering nodig hebben. Én we willen meer gaan samenwerken met woningcorporaties om de energiebesparingsmogelijkheden in kaart te brengen en te zorgen voor duurzame energieopwekking. Genoeg te doen dus!”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in de Provincie Flevoland de komende jaren? Waar moet de provincie volgens jou rekening mee houden?

Flevoland loopt voorop als het gaat om duurzame energie. De provincie staat echter wel voor een grote verandering. Daar waar zo veel mogelijk duurzame energie eerst een streven was, zijn er nu harde afspraken gemaakt om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Hage: “Hier komt gigantisch veel werk uit en er zijn economisch gezien veel kansen. Besparing op energiekosten betekent een verhoging van het besteedbaar inkomen voor inwoners van de provincie en een betere concurrentiepositie voor het bedrijfsleven. De productie van duurzame energie en energiebesparende maatregelen leveren daarbij veel werkgelegenheid op voor de regio. Maar we moeten wel doorpakken en de eerste stap zetten. Er zijn veel partijen die belangstelling hebben om een rol te spelen, maar wij zijn er al klaar voor, en, misschien belangrijker, ook al mee bezig! Met hulp van DE-on kan Flevoland haar koppositie als duurzame energieproducent en klimaatvriendelijke regio verder uitbouwen.”

Vragen?

Bent u op dit moment bezig met (de financiering van) uw duurzame energieproject? Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Hage de Vries. Dit kan telefonisch op 085 4000 300, of per e-mail aan info@deonflevoland.nl.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.