Zoeken
Sluit dit zoekvak.

In gesprek met… Hans Schut, lid RvT bij DE-on Flevoland

DE-on is de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. Sinds de oprichting in 2014 wil de stichting de energietransitie in Flevoland versnellen en helpt het initiatiefnemers in Flevoland bij de realisatie van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.

We gaan in gesprek met Hans Schut, adviseur en interim manager bij financiële en duurzame organisaties en lid van de Raad van Toezicht van DE-on over zijn rol binnen de RvT, het versnellen van de energietransitie, de hoogtepunten van DE-on én zijn visie op de energietransitie en klimaatambities van de provincie de komende jaren.

Sinds de oprichting van DE-on bent u betrokken in de Raad van Toezicht. Kunt u meer vertellen over uw rol binnen de RvT?

Samen met Gerrit Jan Zijlstra en Max Oosterhuis vormt Hans Schut de Raad van Toezicht van DE-on.

Hans: “Ik heb een technische achtergrond; heb gestudeerd in Delft. Na mijn studie heb ik onder andere tien jaar bij energieconcern Nuon en korte tijd bij ECN gewerkt, waar ik mij bezig hield met milieuactiviteiten. Na die periode –nu al ruim twintig jaar geleden– ben ik vanuit de business naar het financieren van die business overgestapt en ben ik gaan werken voor Triodos Bank. Daar werkte ik aan het financieren van duurzame energieprojecten in Europa en in emerging markets. Na die mooie periode ben ik vier jaar geleden voor mijzelf begonnen als consultant op het snijvlak van business development en finance. Na de oprichting van DE-on ben ik gevraagd om de RvT voor te zitten en beoordelen we als RvT samen –ieder vanuit eigen deskundigheid– de projecten die Stichting DE-on wil financieren.”

U heeft veel ervaring met financieringen en beleggingen in de duurzame energie. Werkte onder andere bij Triodos bank. Waar komt uw motivatie voor de energietransitie vandaan?

“De energietransitie is iets wat al sinds mijn studietijd mijn grote belangstelling heeft. Tijdens mijn opleiding kwam ik in contact met de eerste pioniers op het gebied van windenergie. Het ‘Rapport van de Club van Rome’ destijds raakte mij omdat duidelijk werd wat onze planeet eigenlijk ‘maar’ kan dragen. Ik heb het rapport nog steeds in mijn boekenkast staan. Ook na de oliecrisis in 1973 had energie uit wind en zon al mijn aandacht. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat het thema duurzaamheid, energie en milieu als een rode draad door mijn carrière loopt. Al tientallen jaren weten we hoe urgent de energietransitie eigenlijk is; pas nu lijkt dat besef écht breed doorgedrongen. Cruciaal is dat we nu echt in de actiestand moeten en razendsnel steviger op moeten schalen. Ik wil daaraan bijdragen!”

DE-on is gericht op het versnellen van de energietransitie. Wat is volgens u het onderscheidend vermogen van de stichting?

“Hierin zie ik twee elementen. (1) DE-on heeft een –sterk op impact gericht– team gedreven experts. Daardoor heeft de stichting de mogelijkheid om hands-on, dus écht met handen uit mouwen, ondersteuning te bieden bij het realiseren van duurzame energie initiatieven in de Provincie Flevoland. Denk aan het aanvragen van subsidies, het maken van haalbaarheidsstudies et cetera. Naast die praktische, inhoudelijke hulp, bieden we (2) de mogelijkheid om projecten die niet volledig door de markt gefinancierd kunnen worden, vanuit de stichting mee te financieren. Zo zijn er verschillende projecten die met het spreekwoordelijke ‘duwtje in de rug’ van DE-on tot stand zijn gekomen. De financiële middelen die DE-on ter beschikking heeft zijn niet áltijd nodig, vaak lukt het na wat support van DE-on met een reguliere financiering uit de markt. We zeggen: wij ‘verbinden, versterken, versnellen’, maar het is ook: –waar het maar even kan en past bij onze positie– katalyseren, duwen, trekken en écht helpen om duurzame initiatieven voor elkaar te krijgen!”

“Inmiddels zijn jullie bijna vier jaar bezig: wat zijn voor u de hoogtepunten?”

DE-on kan in de rollen van aanjager, regisseur, (hulp)projectontwikkelaar en financiële participant écht een versnelling teweeg brengen in de energietransitie. De afgelopen jaren heeft de stichting al veel mooie projecten mogen helpen en nog belangrijker: realiseren!

Hans: “Ik kan niet expliciet één hoogtepunt noemen. Voor mij is elk gerealiseerd project in Flevoland dat bijdraagt aan de energietransitie een hoogtepunt. DE-on heeft prachtige projecten in portefeuille. Wat mij betreft hadden dat er nog veel meer mogen zijn. De praktijk leert echter dat de doorlooptijd van dit soort projecten langer is dan je eigenlijk zou willen. Daarom is het des te meer noodzaak om de komende jaren volop duurzame projecten te blijven initiëren. Zeker gezien de klimaatafspraken die dit najaar verder worden uitgewerkt. Flevoland als provincie kan daarin een belangrijke rol vervullen. Het is een provincie die eruit springt qua windenergie, maar kan ook voorloper worden met zonne-energie door te focussen op de vele bedrijfs- en agrarische daken die geschikt zijn voor zonnepanelen.”

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen in de Provincie Flevoland de komende jaren? Waar moet de provincie volgens u rekening mee houden?

Flevoland loopt voorop als het gaat om duurzame energie. De provincie staat echter wel voor een grote verandering. Daar waar zo veel mogelijk duurzame energie eerst een streven was, zijn er nu harde afspraken gemaakt om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Hans: “Net als in de rest van Nederland is het brede thema van energiebesparing en de daadwerkelijke transitie naar het ‘gasloos’ worden van woningen, instellingen en bedrijven (inclusief het MKB) volgens mij de grootste uitdaging. Het betekent dat de vraag naar elektriciteit de komende decennia alleen nog maar gaat stijgen. En: deze elektriciteit willen we uiteraard duurzaam opwekken. Hiermee wordt de cirkel rond, maar daar moeten wel oplossingen komen voor veel meer windenergie, zonne-energie, warmte-koudeopslag et cetera. Er ligt nog werk voor vele jaren. Ik kijk dan ook met spanning uit naar de afspraken en plannen die nu worden gemaakt aan de ‘sectortafels van het Klimaatberaad’: ofwel hoe vertaal je het Nederlandse Klimaatakkoord in concrete acties om onze CO2 uitstoot in 2030 met 49 procent te hebben teruggedrongen? Wat DE-on daaraan kan bijdragen is onderwerp van onze gesprekken, waarbij we ons realiseren dat onze middelen beperkt zijn. Maar het DE-on team zet alle zeilen bij om een zo groot mogelijke bijdrage aan de verduurzaming van de provincie te realiseren.”

Vragen?

Bent u op dit moment bezig met (de financiering van) uw duurzame energieproject? Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Stichting DE-on. Dit kan telefonisch op 085 4000 300, of per e-mail aan info@deonflevoland.nl.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.