Zoek
Sluit dit zoekvak.

Duurzame ontwikkeling Lelystad weer stap verder met Lelystad Energie Fonds

Het college heeft besloten tot de oprichting van de stichting Lelystad Energie Fonds (LEF). De raad heeft eerder besloten hiervoor een deel van de zogenaamde Nuongelden beschikbaar te stellen. Het fonds draagt bij aan het doel van de gemeente Lelystad om energieneutraal te zijn in 2025. Naar verwachting is het Lelystads Energie Fonds kort na de jaarwisseling operationeel. Het Lelystad Energie Fonds is een project uit het uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017 – 2020.

Het Lelystad Energie Fonds gaat zich richten op kansen om energiebesparings- en duurzame energieprojecten op te starten, te ontwikkelen en /of te begeleiden en zal onder voorwaarden duurzame innovatieve energieprojecten financieren door middel van leningen.

Steuntje in de rug

Met het Lelystads Energie Fonds verwacht het college een boost te geven aan de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in de markt. Wethouder Duurzaamheid Elly van Wageningen:

“Er komt veel op ons af, denk aan de uitwerking van het Klimaatakkoord, de invulling van de Regionale Energie strategie en de overgang naar andere warmtebronnen dan gas. We hebben daarbij innovatieve concepten en projecten op gebied van energiebesparing hard nodig. Ik ben trots op de oprichting van dit Lelystad Energie Fonds. Het fonds kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze duurzame doelstellingen en ondernemers en initiatiefnemers van duurzame projecten een duwtje in de rug geven.”
Voor wie

Er zijn veel duurzame energie-initiatieven in de stad. Toch blijkt het in de praktijk voor initiatiefnemers vaak moeilijk om deze projecten daadwerkelijk te realiseren. Struikelblok hierbij is vaak de financiering. Vanwege de aard van de projecten (lange terugverdientijd, relatief nieuwe techniek of innovatief businessmodel, startende ondernemers) is het moeilijk om via de reguliere weg financiering te vinden.

De Stichting Lelystad Energie Fonds kan ontwikkeling van energieprojecten faciliteren en in Lelystad werkzame bedrijven en organisaties die een duurzaam project in Lelystad uitvoeren, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een lening van het fonds.

Inrichting

Naar verwachting is de stichting kort na de jaarwisseling operationeel. Het Lelystads Energiefonds wordt een revolverend fonds. Dat wil zeggen dat het uitgeleende geld weer terug komt zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren.

Leenconstructie

De gemeenteraad heeft in een eerder stadium aangegeven voor de financieringsconstructie een deel van de oorspronkelijke ‘Nuongelden’ beschikbaar te stellen. Dit zijn de gelden die de gemeente enkele jaren geleden heeft verkregen bij de verkoop van Nuon aandelen.

Het fonds wordt gevuld tot maximaal 13 miljoen euro en dit bedrag wordt in delen van 2 miljoen per jaar  beschikbaar gesteld aan de stichting. Het als leningen en deelnemingen uitgezette fondsbedrag moet na uiterlijk 22 jaar weer terugvloeien naar de gemeente. Omdat Lelystad vaart wil maken met de gestelde doelen richt het fonds zich in beginsel op projecten, waarbij het te lenen bedrag minimaal 100.000 euro is. De maximale looptijd van een lening is 15 jaar en er kan tot maximaal 90% van de totale kosten worden geleend. Deze werkwijze wordt jaarlijks gemonitord.

Samenwerking

Het lokale op Lelystad gerichte Lelystad Energie Fonds is de lokale evenknie van  DE-on, de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij voor geheel Flevoland. Lelystad Energiefonds zal waar mogelijk de samenwerking met DE-on zoeken om gezamenlijk zoveel mogelijk slagkracht te genereren.

Bron foto: lelystad.nl

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.