Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ondertekening Green Deal Zorg voor verbetering milieuprestaties zorginstellingen in Flevoland

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, hebben het Flevoziekenhuis, de gemeente Almere, Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de provincie Flevoland en Stichting DE-on de Green Deal Zorg ondertekend. Onder het motto ‘samen bereik je meer’ willen zij als partners in deze Green Deal extra kansen benutten voor een beter milieu en het verbeteren van de milieuprestaties van de zorginstellingen in de provincie.

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden meer dan vijftig partijen in 2015 al de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Deze deal, gericht op een systematische verduurzaming van de bedrijfsvoering en het toewerken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk, heeft de afgelopen drie jaar al veel in beweging gebracht. Met de nieuwe Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’ als gevolg. De belangrijkste uitdagingen van deze nieuwe deal zijn een reductie van 49% CO2 in 2030, circulaire bedrijfsvoering, medicijnresten uit afvalwater en een gezond makende leefomgeving en milieu.

Van elkaar leren

De deelnemende partijen in Flevoland hebben eerder al een begin gemaakt met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering en zijn ervan overtuigd dat zij met de ondertekening van de Green Deal nóg meer kunnen bereiken door van elkaar te leren en door partijen buiten de zorgsector te betrekken. Zij willen dan ook kennis en ervaringen delen en een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. Zo bevestigt de Green Deal volgens de gemeente Almere het belang van het verduurzamen van de zorgsector. De Green Deal Zorg sluit goed aan bij de ambities van de gemeente om circulair en energieneutraal te worden. Het is bovendien een positief signaal naar andere zorginstellingen die ook aansluiting kunnen vinden bij de Green Deal.

De rol van DE-on Flevoland

Als Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland gaat de stichting het Flevoziekenhuis ondersteunen met inhoudelijke expertise over financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming. Ook gaat de stichting zich –samen met haar partners– inspannen voor de financiering van de beoogde verduurzamingsmaatregelen bij organisaties uit de gezondheidssector in de hele provincie.

Hage de Vries, directeur DE-on Flevoland: “Deze Green Deal is een heel positieve ontwikkeling voor de verduurzaming van de zorginstellingen in de provincie Flevoland. Landelijk onderzoek wijst uit dat in verpleeg- en verzorgingshuizen 25% aan energie te besparen is. Werk aan de winkel dus! En daar dragen wij als Duurzame Energie- en Ontwikkelmaatschappij Flevoland met onze kennis en expertise graag aan bij.”

Ga voor meer informatie over Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ naar de website van Milieuplatform Zorg.

Bron foto’s: Flevoziekenhuis Almere.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.