Zoek
Sluit dit zoekvak.

Provincie Flevoland stimuleert verduurzaming scholen met De Schooldakrevolutie

Flevoland loopt voorop als het gaat om duurzame energie. De provincie heeft de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Zowel basis- als middelbare scholen kunnen een belangrijke rol vervullen in het versnellen van die energietransitie. Daarom biedt de provincie vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Flevoland’ scholen een helpende hand bij verduurzaming met De Schooldakrevolutie.

Voor de uitvoering van het programma ‘Duurzame Scholen Flevoland’ heeft de provincie twee onafhankelijke organisaties gevraagd te helpen. Stichting Schooldakrevolutie en Energie Expertisecentrum Flevoland gaan de komende maanden alle scholen in Flevoland actief -én op kosten van de provincie- adviseren en ondersteunen. Meer over dit initiatief leest u in het persbericht van 7 juli jl.

Hoe ziet de planning eruit?

Energie-experts nemen vanaf begin september persoonlijk contact op met alle schoolbesturen die scholen hebben in de provincie Flevoland. Deze experts brengen de mogelijkheden van energie-opwek en energiebesparing van schoolgebouwen in kaart en begeleiden de vervolgstappen. Hierin wordt voor de scholen die binnen anderhalf jaar in aanmerking komen voor zonnepanelen, een investeringscasus opgeleverd. Ook is het mogelijk een energiescan te laten uitvoeren en/of onderzoek te laten doen naar de dakconstructie.

In het najaar wordt (een serie) webinar(s) georganiseerd. In deze online bijeenkomst(en) worden experts vanuit verschillende disciplines aan u voorgesteld. Denk aan onderwerpen als financiering, projectmanagement, energiebesparing en educatie. U krijgt de mogelijkheid uw eigen casus voor te leggen en vragen aan de experts te stellen.

Begin 2021 is de opwekpotentie van alle schoolgebouwen in Flevoland door beide organisaties volledig in kaart gebracht en zijn de scholen die mogelijkheden hebben voor verduurzaming, hiermee gestart.

Scholieren leren over duurzame energie

Met het nemen van de nodige maatregelen, gaan scholen minder CO2 uitstoten en helpen zij mee in de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast heeft meedoen een educatieve waarde: met de aanschaf van zonnepanelen en het nemen van besparingsmaatregelen zien leerlingen namelijk heel concreet wat er onder meer nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat zijn de kosten?

De provincie Flevoland draagt de kosten van de dienstverlening, het in kaart brengen van de mogelijkheden, tot en met de besluitvorming voor de aanschaf van zonnepanelen. Als schoolbestuur betaalt u daarvoor dus niets. De kosten voor de aanschaf van de zonnepanelen en de installatie zijn echter wel voor uw rekening. De schooldakrevolutie adviseert u graag over de verschillende manieren van financiering.

Wilt u een energiescan of een onderzoek naar uw dakconstructie uit laten voeren? Dan kunt u dit financieren met een verduurzamingsvoucher van Energie Exprtisecentrum Flevoland (EEF). De stichting vraagt deze kosten pas terug wanneer het project daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Mocht na het onderzoek blijken dat de opwek of de verduurzamingsmaatregelen voor uw school niet mogelijk zijn, dan betaalt EEF de kosten.

Hulp nodig?

Kunt u hulp gebruiken vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Flevoland’ of heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met:

Judith Veraart, Schooldakrevolutie |  judith.veraart@schooldakrevolutie.nl
Karen Friele, Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) |  K.Friele@deonflevoland.nl

De Schooldakrevolutie

Als onderdeel van de energietransitie wordt de schooldakrevolutie ontketend om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. De missie van Stichting Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren op, en over zonne-energie van eigen schooldak. Het doel: zonnepanelen op alle 6.000 geschikte maar nog lege schooldaken. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.