Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen versnellen we de warmtetransitie in Flevoland

Met het mogelijk maken van meer activiteiten vanuit EEF wil de provincie Flevoland de warmtetransitie versnellen. Wij gaan- namens de provincie – Flevolandse gemeenten en het waterschap ondersteunen bij de overgang naar aardgasvrij wonen en werken. Samen met de lokale overheden zoeken we naar samenwerking en slimme oplossingen.

Slimme projecten

‘Dankzij de extra activiteiten die EEF nu kan uitvoeren kunnen wij overheden in Flevoland helpen bij het ontwikkelen en mogelijk maken van meer van dit soort slimme projecten’, legt directeur Willem Enklaar van EEF uit. ‘Door hen bijvoorbeeld te ondersteunen bij het verkennen van de warmtebronnen binnen een gebied, of hulp bij opzetten van een organisatorisch en juridisch kader voor gemeentelijke warmtenetten.’

Duurzame warmteopwekking

Een mooi voorbeeld van slimme oplossingen in de warmtetransitie is de nieuwste woonwijk van Almere, Hortus. Hortus heeft namelijk een duurzaam innovatief warmte- en koudeopslagsysteem, in de vorm van een Smart Thermal Grid (STG). Dit systeem wisselt warmte en koude uit tussen de aangesloten woningen, andere gebouwen en de bodem. Daarmee is het momenteel een van de meest duurzame vormen van warmteopwekking. Ook wordt er warmte uit het oppervlaktewater van het nabijgelegen Weerwater gebruikt. Het resultaat? Op duurzame wijze wordt op wijkniveau gezorgd voor efficiënte koeling, verwarming en levering van warmtapwater aan de gebouwen.  

Doelstellingen

‘EEF is een belangrijke partner, die beschikt over kennis van zaken en het overzicht heeft van de verschillende initiatieven en ontwikkelingen in de provincie. Op deze manier vullen we elkaar goed aan in beleid en kennis om samen de doelstellingen na te streven’, legt gedeputeerde Jop Fackeldey de keuze voor EEF uit.

Ondersteunen

Landelijk zijn er ook initiatieven om gemeenten technisch en financieel te ondersteunen. Zo zijn er vanuit het Expertise Centrum Warmte middelen beschikbaar gesteld via het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Hiermee hoopt het rijk regionale samenwerking tussen lokale overheden te stimuleren. Bijvoorbeeld op het gebied van warmtenetten. Dit is hard nodig omdat vóór 2030 1,5 miljoen woningen en vele andere gebouwen moeten zijn verduurzaamd en/of van het aardgas af zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Energietransitie versnellen

We hebben veel expertise over de warmtetransitie in huis en we helpen overheden bij vragen op procedureel, juridisch en financieel gebied. Verder denken we mee over participatie: hoe kun je samen met bewoners een warmtenet aanleggen.

We helpen je graag vooruit!

Foto: Fotostudio Wierd

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.