Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder: Samenwerking DE-on en Nationaal Groenfonds

Om de energietransitie en het gebruik van hernieuwbare energie kunnen we niet meer heen. We zitten er momenteel middenin. Maar ondanks dat de overheid verwacht dat de private sector actief investeert in duurzame energieprojecten, blijven marktinvesteringen achter*. Gelukkig zijn er investeringsfondsen zoals het Nationaal Groenfonds en de Duurzame Energie en – Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) Flevoland die ondernemers en burgerinitiatieven kunnen helpen. “Daar waar we allebei de energietransitie willen versnellen, komen we samen verder in de daadwerkelijke realisatie ervan”, aldus Willem Meijers, investment manager bij het Nationaal Groenfonds.

Gezamenlijk duurzame energieprojecten financieren

Voorwaarde voor het financieren van duurzame energieprojecten vanuit een investeringsfonds zoals DE-on en het Nationaal Groenfonds is dat er altijd sprake is van co-financiering. Dat wil zeggen dat één fonds maar een beperkt deel van de investering kan doen. Willem Meijers: “Toen wij op verzoek van het ministerie van Economische Zaken begonnen met het financieren van projecten die gebruikmaken van reststromen uit de natuur – zoals hout, biomassa, gras en turf – zijn we vanzelf de duurzame energiesector ingerold. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met biomassa installaties waar restgras in gaat, en met houtgestookte warmtecentrales zoals BeGreen in Lelystad.”

BeGreen Lelystad

Bij houtwarmtestation BeGreen in Lelystad – waar in mei het hoogste punt is bereikt – wordt resthout uit de natuur niet gebruikt voor bijvoorbeeld de open haard, maar om op een milieuvriendelijke manier warmte op te wekken voor de provincie Flevoland. De eerste stap in de transitie van gas naar duurzame grondstoffen voor lokale verwarming is met de bouw van deze installatie een feit. Hage de Vries, directeur bij DE-on: “De CO2-uitstoot van een houtwarmtestation is minstens 90% lager dan die van een gasgestookte installatie. Hiermee kunnen we dus grote stappen zetten.”

Elkaar versterken

Willem Meijers: “Bij de start van het project had BeGreen al contact met DE-on en wij als Groenfonds hadden al contact met BeGreen. Het was dan ook logisch om een gezamenlijk overleg te organiseren om te kijken of we elkaar konden versterken. Ondanks dat het een lang traject is geweest om het allemaal voor elkaar te krijgen, wisten we al snel dat we op dezelfde lijn zaten qua denken en doen”. Ook bij andere projecten in de provincie Flevoland maken DE-on en het Nationaal Groenfonds slim gebruik van wat er al bij elkaar in huis is. Willem: “We lenen graag onze kennis, expertise en netwerk aan elkaar uit. We zijn echt complementair aan elkaar, óók omdat wij door heel Nederland werken. Als er specifiek een project in Flevoland is, dan is DE-on de aangewezen co-financier. We weten wat we aan elkaar hebben en dat is fijn samenwerken. Zo kunnen duurzame energieprojecten echt worden versneld!”

*Bron: www.nationaalgroenfonds.nl

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.