Zoek
Sluit dit zoekvak.

Investeringsfonds Invest-NL en de Regionale Energiefondsen werken samen om energietransitie te versnellen

Het onlangs gelanceerde investeringsfonds voor duurzame energie Invest-NL en de vijftien Regionale Energiefondsen (REFs) in Nederland zijn een samenwerking aangegaan om de financiering van energietransitie te versnellen. Gezamenlijke financiering en samenwerking geeft de mogelijkheid kennis en slagingskansen te vergroten, risico’s te delen en richting ondernemers een beter afgestemd aanbod te doen. DE-on Flevoland is een van de vijftien energiefondsen die deelneemt aan het initiatief.

Grote duurzame energie en energiebesparingsprojecten kunnen door deze samenwerking beter gefinancierd worden. Waar een regionaal fonds onvoldoende ruimte biedt, past deze mogelijk bij wél bij Invest-NL. Naast samenwerking op het gebied van financiering, wordt er ook samengewerkt om de ontwikkeling van projecten te versnellen door te helpen met business development en het uitwisselen van kennis en ervaring. Regionale projecten vergen lokale kennis, die bij de regionale energiefondsen volop aanwezig is

400 miljoen euro

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die de belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. De fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor 400 miljoen euro aan financiering verstrekt aan zo’n 700 projecten door het hele land. Hierdoor wordt voor ruim 1,5 miljard euro aan projecten gerealiseerd. Door de getekende samenwerking tussen de REFs en Invest-NL willen betrokken partijen dit succes verder versnellen en vergroten.

Betrokken energiefondsen

De vijftien Regionale Energiefondsen die betrokken zijn bij de samenwerking zijn, naast DE-on, het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds, de Drentse Energie Organisatie, Energiefonds Den Haag, Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie, Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag, het Energiefonds Brabant, het Energiefonds Overijssel, het Energiefonds Utrecht, Fonds Nieuwe Doen, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, het Limburgs Energiefonds, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en ENERGIIQ.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.