Ondertekening Green Deal Zorg voor verbetering milieuprestaties zorginstellingen in Flevoland

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, hebben het Flevoziekenhuis, de gemeente Almere, Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de provincie Flevoland en Stichting DE-on de Green Deal Zorg ondertekend. Onder het motto ‘samen bereik je meer’ willen zij als partners in deze Green Deal extra kansen benutten voor […]