Zoek
Sluit dit zoekvak.

RES-regio Flevoland is koploper, hoe komt dat?

Bron: warmte365.nl Een blik op de Klimaatmonitor (zie onderstaande afbeelding) leert dat Flevoland relatief de meeste hernieuwbare energie opwerkt van alle RES-regio’s. En met afstand, want nummer 2 Groningen wekt procentueel nog niet de helft op. Waar komt die Flevolandse voortvarendheid vandaan en hoe ziet de warmtestrategie van de provincie eruit? De hele provincie Flevoland vormt […]

Provincie Flevoland – Wat is de Regionale Energie Strategie?

RES Flevoland

Ook de provincie Flevoland heeft de ambitie om in 2050 CO2 -neutraal te zijn. Dat staat omschreven in de Regionale Energiestrategie (RES) van de provincie. Flevoland is één van de 30 RES-regio’s in Nederland en beschrijft in de RES wat welke keuzes er gemaakt worden op het gebied van duurzame energie. Wat de RES inhoudt? En wat de inwoners van […]

Flevoland levert stevige bijdrage aan energieopgave

Flevoland gaat 13,5 procent van de duurzame energie opwekken die in 2030 nodig is om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland).  De startnotitie is al in Provinciale Staten, gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap behandeld. In de startnotitie RES Flevoland […]