Zoek
Sluit dit zoekvak.

Torenhoeve Biogas Biddinghuizen

Een duurzaam biogasproject financieren is complex. Om samen met ondernemersfamilie Touw uit Biddinghuizen nieuw leven te blazen in de biogasinstallatie de Torenhoeve, zocht Biogas Plus ondersteuning bij Stichting DE-on (Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland). “Als je op het gebied van duurzame energie iets wil realiseren in Flevoland, moet je bij DE-on zijn”. We spreken met Wim Kuster, directeur van Biogas Plus.

1.800 kWe
vermogen
5.087 ton
CO2 reductie p.j.
500k euro
Financiering
Achtergesteld
vermogen
in 2017
Uitgevoerd

De (nieuwe) co-vergistingsinstallatie van de Torenhoeve Biogas in Biddinghuizen produceert duurzame elektriciteit en warmte. In de installatie worden organische reststromen vergist. Het geproduceerde biogas wordt vervolgens in drie WKK’s (warmtekrachtkoppelingsinstallatie) omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt direct aan het net geleverd en de warmte wordt gebruikt om de installatie te laten werken en om de kassen van het naastgelegen tuinbouwbedrijf Breg te verwarmen.

Van oud en failliet naar een rendabel project

Samen met de eigenaar van het land én ondernemer in Biddinghuizen familie Touw, kocht Biogas Plus vier jaar geleden de – toen failliete – biogasinstallatie.

Wim Kuster: “De biogasinstallatie die er al stond was klein en oud. Om er een goed, duurzaam én rendabel project van te maken was het nodig om de bestaande installatie uit te breiden met een nieuwe”.

Biogas Plus is gespecialiseerd in de productie van biogas en het bouwen en beheren van de installaties.

Wim: “Wij zijn niet gespecialiseerd in hoe je dit het beste kunt financieren, daarom hebben we de hulp van DE-on ingeroepen.”

De financiering met hulp van DE-on Flevoland

Wim: “Projectontwikkeling in de biogaswereld is vrij complex: om te komen tot een sluitende financiering, moet alles tegelijkertijd samenkomen”.

Dat betekent onder andere dat de vergunning verleend moet zijn, de subsidie aangevraagd en toegekend en de ontwikkeling in gang gezet.

Wim: “Ook in het voortraject hebben we ondersteuning gehad van DE-on. Zij hebben de financieringsaanvraag voor de uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie van de Torenhoeve begeleid. Vervolgens hebben zij vanuit het energiefonds voor de provincie Flevoland ook een deel gefinancierd”.

Met als resultaat dat de Torenhoeve Biogas weer zo’n 10 tot 12 jaar door kan draaien!

Samenwerking met DE-on Flevoland

Wim: “Waar je bij banken nog wel eens tegen stroperige procedures aanloopt, heb je dat bij DE-on niet: bij het optuigen van de financiering waren zij heel duidelijk over wat wel en niet mogelijk was. Als wij aan de voorwaarden voldeden, konden zij financieren”.

Op deze manier financiert DE-on meerdere duurzame energieprojecten in de provincie Flevoland. In totaal heeft de provincie 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de energietransitie te versnellen.

Wim: “Voor ons was de lening via een provinciaal fonds een hele mooie uitkomst. Het contact met DE-on heb ik als heel positief ervaren. De lijnen waren kort en Martijn en Maurik [adviseurs projectontwikkeling red.] waren heel intensief betrokken. Zij kwamen regelmatig kijken op locatie om te zien met wie ze te maken hadden. Heel prettig en laagdrempelig allemaal.”

De toekomst; een grote CO2-besparing

Inmiddels draait de co-vergistingsinstallatie in de Torenhoeve Biogas op volle toeren. Het verwerken van biomassa tot een duurzame energiebron betekent een grote CO2-besparing. In de agrarische omgeving van Flevoland liggen er meer kansen voor duurzame biomassa- en biogasprojecten.

Wim: “Er gebeurt veel in de provincie en ik zie volop kansen voor DE-on om ook daarin te investeren. Zo zien we bijvoorbeeld bij onze klanten (boeren en agrariërs in het gebied) dat ze heel graag aan de slag willen met duurzame energie(bronnen), maar dat ze de weg naar realisatie lastig kunnen vinden. Als DE-on nog meer in de projectontwikkeling betrokken kan zijn, kan het kleine partijen helpen om duurzame projecten van de grond te krijgen.”

Het project in cijfers
  • Na de vernieuwing draait de co-vergistingsinstallatie in de Torenhoeven Biogas weer minstens 12 jaar mee.
  • Een investering van ca € 2,5 miljoen met als resultaat een CO2-besparing van 5.087 ton per jaar.
  • 10.000.000 kWh hoeveelheid duurzame elektriciteit.
  • 9.500.000 kWh hoeveelheid duurzame warmte.

Van duurzaam idee naar gerealiseerd project

Energie Expertisecentrum Flevoland draagt bij aan projecten voor zonne-energie, duurzame warmte, maar ook aan energiebesparende projecten voor bedrijven en gemeenten zoals het gebruik van ledverlichting. Initiatiefnemers in de provincie Flevoland die wij hebben geholpen bij de ontwikkeling, realisatie en financiering van hun duurzame energie- en energiebesparingsproject zijn onder andere:

Ik kan ook hulp gebruiken bij mijn project!

Wil je ook je pand verduurzamen en energie besparen? Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) helpt ondernemers, non-profit organisaties en energiecoöperaties in Flevoland met duurzame energie- en energiebesparingsprojecten. Neem contact met ons op. Wij helpen je graag!