Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tussenstand ‘Duurzame Scholen Flevoland’

Begin dit schooljaar, september 2020, vroeg de provincie Flevoland de schooldakcoaches van Stichting Schooldakrevolutie en de energie experts van Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) om te helpen met de uitvoer van het programma ‘Duurzame Scholen Flevoland’. Met de zomervakantie voor de deur en het einde van het schooljaar in zicht, is het de hoogste tijd om de balans op te maken. Wat is er tot nu toe bereikt?

Zonnepanelen op schooldaken

Door de schooldakcoaches is er contact gelegd met alle schoolbesturen in Flevoland. Er is in kaart gebracht welke schoolgebouwen er geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen en wat het beste moment is om deze te plaatsen. Voor een aantal scholen bleek het plaatsen al op zeer korte termijn mogelijk. Voor deze gebouwen maken de schooldakcoaches een investeringscasus met advies over financiering, offerte-uitvraag, verzekeringen, btw-teruggave en educatie. Er zijn bijvoorbeeld zes scholen in Dronten en Zeewolde die nog dit jaar zonnepanelen op hun schooldak krijgen. Zij worden begeleid door een project manager via Zowiezon.

EEF verduurzamingsvoucher

Met de EEF verduurzamingsvoucher maakt EEF het voor scholen mogelijk om een energieplan te laten maken of een onderzoek naar een dakconstructie te laten uitvoeren. De kosten van deze voucher betalen scholen pas terug wanneer een project wordt gerealiseerd. Als blijkt dat een project niet haalbaar of rendabel is, betaalt de school niets. Basisschool De Toermalijn in Zeewolde maakte gebruik van de verduurzamingsvoucher en liet een energieplan maken. Het EEF heeft samen met de school gekeken naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van het verwarmings- en ventilatiesysteem. Hierdoor wordt De Toermalijn energiezuiniger én bespaart het uiteindelijk op de kosten.

Betrokkenheid scholen

Stichting Schooldakrevolutie hecht veel waarde aan de betrokkenheid van zowel de schoolbesturen als de leerlingen op school. Hiervoor worden begin september een aantal gastlessen gegeven op de Tjotter en de Triangel in Lelystad. Daarnaast neemt het IVN het workshopportaal van Stichting Schooldakrevolutie mee in hun NME gids voor het schooljaar 2021-2022. Dit lesmateriaal zal ook worden aangeboden tijden de Floriade in Almere in 2022 onder het thema Energising The City.

Knelpunten

Eén van de hoofdknelpunten die we tegenkwamen tijdens de gesprekken met Flevolandse schoolbesturen is netcongestie: dit houdt in dat er te weinig ruimte is op het huidige elektriciteitsnet voor de teruglevering van zonne-energie. Een lastig probleem dat alleen de netbeheerder kan oplossen. Toch proberen de schooldakcoaches mee te denken hoe een school alsnog kan worden voorzien van een zonnedak.

Naast netcongestie is ook laaggebouw een knelpunt waar een aantal scholen in Flevoland tegenaan lopen. Sommige scholen in Flevoland zijn relatief laag gebouwd waardoor er een verhoogd risico op vandalisme is. Voor deze scholen wordt er gekeken naar een andere manier van inzet om bij te dragen aan een beter klimaat, bijvoorbeeld door de aanleg van een groen dak. Deze daken zijn niet geschikt voor de opwek van duurzame energie, maar kunnen wel ingezet worden om hittestress tegen te gaan, water op te vangen en te zorgen voor meer biodiversiteit.

Gezamenlijk webinar

In het voorjaar van 2021 organiseerden Stichting Schooldakrevolutie en EEF samen een webinar voor de Flevolandse schoolbesturen en gemeenten. Hierbij werd er gezamenlijk gekeken naar de oplossingen voor (duurzame) problemen. Schoolbesturen en gemeenten konden aangeven waar zij op dat moment tegenaan liepen bij het verduurzamen van hun (school)gebouw. Er werden waardevolle ervaringen, informatie en contacten gedeeld waardoor een heel aantal problemen opgelost kon worden.

Hulp nodig?

Kunt u hulp gebruiken vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Flevoland’ of heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met:

Judith Veraart, Schooldakrevolutie |  judith.veraart@schooldakrevolutie.nl
Erik van Marrewijk, Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) | e.vanmarrewijk@eef-flevoland.nl

De Schooldakrevolutie

Als onderdeel van de energietransitie wordt de schooldakrevolutie ontketend om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. De missie van Stichting Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren op, en over zonne-energie van eigen schooldak. Het doel: zonnepanelen op alle 6.000 geschikte maar nog lege schooldaken. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.