Zoek
Sluit dit zoekvak.

DE-on helpt mee bij de realisatie uitbreiding Torenhoeve Biogas

Flevoland loopt voorop als het gaat om duurzame energie. De provincie wil op termijn volledig duurzaam in haar energiebehoefte kunnen voorzien. Het verwerken van biomassa tot een duurzame energiebron zoals biogas en warmte, draagt hieraan bij want: het betekent een grote besparing van CO2! In de agrarische omgeving van Flevoland liggen er veel kansen voor duurzame biomassa- en biogasprojecten.

Stichting DE-on is dan ook blij dat de uitbreiding van de biogasinstallatie van Torenhoeve Biogas aan alle voorwaarden voldoet om hier financieel aan bij te dragen. Hage de Vries, directeur van DE-on licht toe: “Als stichting hebben wij hebben geen commercieel belang. Ons doel is de energietransitie in de provincie versnellen. De uitvoer van projecten ligt bij de initiatiefnemers zelf. Het kan voorkomen dat hier niet voldoende funding voor is. Op dát moment kunnen wij als DE-on meefinancieren, maar dan moet het project wél financieel solide zijn. Bij de financieringsaanvraag voor de uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie van de Torenhoeve was dit gelukkig het geval. Dus binnenkort kunnen we van start.”

Organisch afval wordt duurzame warmte

De Torenhoeve Biogas exploiteert een co-vergistingsinstallatie in Biddinghuizen. Met twee WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) die op hernieuwbare energie werken, produceert de installatie duurzame elektriciteit en warmte. In de co-vergistingsinstallatie worden verschillende organische afvalstromen en energiegewassen omgezet in biogas. Vervolgens wordt het biogas omgezet in elektriciteit wat direct aan het net geleverd wordt en warmte. De elektriciteit wordt direct aan het net geleverd. De warmte wordt gebruikt voor eigen verbruik om de installatie te laten werken en om de kassen van het naastgelegen tuinbouwbedrijf Breg te verwarmen.

Vijf ton extra CO2 besparing

Projecten die DE-on ondersteunt, zijn nu al goed voor een jaarlijkse CO2 besparing van 15.017 ton. Met de realisatie van de uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie in Biddinghuizen, komt daar een besparing van 5.087 ton per jaar bij. Een fantastisch vooruitzicht, aangezien de totale besparing ruim boven de aan DE-on ten doel gestelde besparing van 8.000 ton CO2 per jaar ligt.

Over DE-on

Stichting DE-on is opgericht om de duurzame energietransitie in de provincie Flevoland te versnellen. Én om het verschil te maken voor duurzame energieprojecten die wel kans van slagen hebben, maar zelfstandig nèt niet tot realisatie komen. De Torenhoeve Biogas B.V. is zo’n project. De achtergestelde lening van DE-on maakt het mogelijk om voldoende eigen vermogen te creëren om het project te financieren. Goed voor een extra CO2 besparing van 5.087 ton op jaarbasis!

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe stichting DE-on u kan helpen bij de realisatie van uw duurzame energie- of energiebesparingsproject in de provincie Flevoland? Neem dan vrijblijvend contact op met Hage de Vries. Dit kan telefonisch op 085 4000 300, of per e-mail aan info@deonflevoland.nl.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.