Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wegwijzer Gemeentelijke Warmtetransitie

Gemeenten hebben de regierol gekregen in het uitvoeren van de warmtetransitie. Hierdoor krijgen de gemeenten veel nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen. Daarnaast verandert het landschap van wet- en regelgeving met de invoer van de Wet collectieve warmte (Wcw), Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en de Omgevingswet. In de komende jaren staan gemeenten aan de lat voor meerdere belangrijke keuzes.

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) begeleidt Flevolandse gemeenten met de warmtetransitie. Dit doen we onder andere met de Wegwijzer gemeentelijke warmtetransitie. De Wegwijzer geeft een integraal beeld van het besluitvormings- en ontwikkeltraject waar gemeenten voor aan de lat staan bij de uitvoering van de warmtetransitie. Het helpt gemeenten om belangrijke keuzemomenten in de warmtetransitie te identificeren en biedt handvatten voor de afwegingen die gemaakt moeten worden. Hierdoor kunnen gemeenten zich tijdig en passend daarop voorbereiden en effectief de krachten bundelen met andere relevante partijen.

De Wegwijzer gaat onder andere in op:

• Het vormgeven van een warmteprogramma.
• De keuze van een warmtebedrijf.
• Het vormgeven van bewonersparticipatie.
• Het voorsorteren op procedures en processen.

De Wegwijzer brengt hierbij de huidige situatie in kaart en kijkt vooruit naar op handen zijnde wetgeving en de verwachte impact hiervan.

Wil je meer informatie over de Wegwijzer Gemeentelijke Warmtetransitie of heb je als overheid behoefte aan hulp? Neem contact met ons op.

Het laatste nieuws

Wij helpen je graag!

Heb je vragen, ideeën of een concreet project en wil je de ontwikkeling en/of de financiering daarvan met Energie Expertisecentrum Flevoland bespreken? Neem dan contact met ons op.